Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Перетятько Юлія Митрофанівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Відповідальна за сайт кафедри на офіційній сторінці ЧНТУ та у Facebook

В 2001 році закінчила Ліцей №15 та отримала середню освіту за економічним напрямом спрямування.

В 2006 році закінчила Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Облік і аудит” з відзнакою.

Під час навчання в університеті приймала участь у Всеукраїнських олімпіадах та наукових конференція з фахових дисциплін. Приймала активну участь у громадському житті університету.

Після закінчення університету вступила до аспірантури заочної форми навчання та працювала асистентом кафедри “Обліку і аудиту” Чернігівського державного технологічного університету.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Обліково-аналітичне забезепечення операцій фінансового лізингу".

Нині працює доцентом кафедри бухгалтерського обліку, оподатквання та аудиту

Дисципліни: управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті, інформаційні системи у бухгалтерському обліку, фінансовий облік.

Методична та наукова робота: автор більше 60 навчально-методичних та наукових робіт. Серед яких 7 колективних монографій, більшість наукових робіт індексується багатьма наукометричними базами даних: Scopus, Web of Science, google scholar та інші 

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, економічний аналіз, финансовій лизінг, основні засоби, амортизація