Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Сизоненко Олена Володимирівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, начальник науково-дослідної частини Національного університету "Чернігівська політехніка"

В 2003 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит". З 01.09.2003 року по 1 квітня працювала на посаді викладача кафедри, з 1 квітня 2011 - на посаді доцента.

З 2003 по 2008 рік навчалася без відриву від виробництва в аспірантурі Чернігівського державного технологічного університету. У травні 2010 року успішно захистила дисертацію на тему дослідження: «Облік, аналіз та контроль операцій з нематеріальними активами». 

З 1 жовтня 2019 і до тепер - Експерт Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти

Автор  55 науково-методичних праць, з них  22 статті у фахових виданнях, 1 стаття у науково-метричних базах, 17 матеріалів і тез наукових конференцій, співавтор 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти та науки "Організація бухгалтерського обліку", спіавтор закордної мнографії, є автором 15 методичних посібників (2 у співавторстві) з дисциплін "Інтелектуальна власність", "Облік в бюджетних установах", "Фінансовий аналіз". 

Наукові інтереси: бухгалтерський облік у державному секторі, проблеми охорони та захисту прав  інтелектуальної власності, зокрема в науково-освітньому просторі, креативні індустрії

Практичний досвід роботи в розробці законодавчої бази: член робочої групи Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України за темами "Наукове обґрунтування методологічного забезпечення обліку необоротних активів у державному секторі відповідно до національних стандартів" та "Наукове обґрунтування методологічного та організаційного забезпечення підготовки законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України» в частині визначення об'єкту оподаткування з податку на прибуток з урахуванням податкових різниць"(лютий травень 2013р.). У лютому 2015 приймала участь в обговоренні та надала пропозиції до проекту наказу "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" в частині охорони та захисту авторських прав дисертантів.

Виступала офіційним опонентом: на дисертаційну роботу Любенок Н.О. на тему “Облік і контроль об'єктів права інтелектуальної власності” у березні 2013 та на дисертаційну роботу Шелест В.С. на тему “Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами” у грудні 2014 року. 

 

Підвищення кваліфікації, стажування


1 вересня 2015 р. – 31 червня 2016 р.

участь в Програмі Уряду Польщі  для молодих науковців Студії Всходньої Варшавського університету (Program Rządu RP dla Młodych Naukowców Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) вивчала систему інтелектуальної власності Польщі (Університет Білостоку - Uniwersytet w Białymstoku).

Cічень 2016 р.

Участь в  тренінгу «Active Citizens» за Програмою Британської Ради.

Вересень  2017 р. - лютий 2018 р.

Учасник Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України - грант Британської Ради Ukraine Higher Education Leadership Development Programme (project “Rebuilding Integrity in Science and Education”)

Грудень 2017 р. - травень 2018 р.

навчання  в The Civic School for Sound EU Practice Level B Chapter 9 “Intellectual Property” of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area.

15-22 січня 2018 року

Стажування в рамках Higher Education Leadership Development Programme University of Greenwich м. Лондона (Великобританія) 

04-08 червня  2018 року

Стажування в рамках Civic School for Sound EU Practice Варшава-Берлін-Мюнхен 

19 вересня 2018 р. - 31 січня 2019 р.

Program Kirkland Research   вивчала досвід Польщі (на базі Ягілонський університет, м. Краків, Польща) в частині «Komercjalizacja i  ochrona własności intelektualnej  dla rozwoju przemysłów kreatywnych : Polskie doświadczenia dla Ukrainy» та «Wpływ przemysłów kreatywnych na innowacyjny rozwój regionalny: możliwości i misja uniwersytetu»

Жовтень - грудень 2018р

Учасник тренінгів „Zbuduj swуj start-up , в рамках INNOAGH TECH START-UP school, яка проводилася   AGH University of Science and Technology in Krakow та Center of Innovative Technologies in Krakow спільно з the Jagiellonian University  та InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.  

28 вересня 2018 р.  – 30 листопада 2018 р.

Учасник навчальних тренінгів з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю ДНУ Український інститут науково-технічної експертизи та інформації за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. 

Грудень 2018 р. – березень 2019 р.

Участь у програмі  «The Civic School for Sound EU Practice Level С: тренінг для тренерів щодо асоціації Україна-ЄС», в рамках якої удосконалила практичних навиків проведення тренінгів (нові, сучасні, креативні технологій проведення тренінгів, навички регулювання групових процесів, як зацікавити учасників, зняти напруження, спрямувати групу на конструктивне розв'язання проблеми, методи оцінювання результатів тренінгу та їх застосовувати; різні техніки успішної та ефективної взаємодії з учасниками тощо).

10 лютого – 6 квітня 2020 р.

GENERAL COURSE ON INTELLECTUAL PROPERTY (Education and Training Programs World Intellectual Property Organization)

9 квітня – 2 серпня 2020 р.

ADVANCED COURSE ON PATENT INFORMATION SEARCH (Education and Training Programs World Intellectual Property Organization)

9 квітня – 2 серпня 2020 р.

ADVANCED COURSE ON PATENTS (Education and Training Programs World Intellectual Property Organization)

Діяльність 

У вересні 2014 році за ініціативи Сизоненко О.В. було започатковано унікальний проект: на базі ЧНТУ у співпраці з Чернігівським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді було відкрито гурток "Інтелектуальна діяльність – моя майбутня професія" для учныв 8-9 класів.

Протягом 2010-2013 рр. Сизоненко О.В. очолювала організаційний комітет Освітянського балу "Gaudeamus igitur!".  В 2012 р. за  ініціативи та організації Сизоненко О.В. університетом було проведено Міжнародний фестиваль  «Uni-fest».   

26 серпня – 04 вересня 2017 р. - координатор проекту з української сторони "Start-up it '17" в рамках програми польско-української Ради обміну молоді (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży) організатори ГО «Чернігів Европейський» та Fundacja Kopalnia Inicjatyw 

26.08-04.09 2017 - Координатор  проекту  «Youth Startup HUB 2.0», який реалізовували Fundacja Kopalnia Inicjatyw за підтримки Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży та ГО «Чернігів Європейський»

З 21 лютого 2019 і до тепер - керівник TISC (Центр підтримки інновацій та технологій) НУ «Чернігівська політехніка»

Березень-квітень 2019 року - Член організаційного комітету щорічного конкурсу стартапів   «StartUp – way to success», Чернігівський національний технологічний університет

Березень-квітень 2019 року - Автор та тренер міні-школи стартапів  «StartUp – way to success» Чернігівський національний технологічний університет

Жовтень 2019-лютий 2020 - Експерт-консультант проекту «Впровадження інноваційної стратегії захисту інтелектуальної власності» в «Інкубатор проектів «The Civic School for Sound EU Practice»

З 8 листопада 2019 року і до тепер - член робочої групи з підготовки пропозицій до проектів Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період  до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на  2021-2023 роки

З 2 червня 2020 року і до тепер - Член конкурсної комісії з організації проведення та визначення переможців конкурсу «Краща інноваційна розробка»

Серпень-жовтень 2020 року-  викладач-тренер інкубаційної програми на базі Центру підтримки підприємництва, інновацій та стартапів Chernihiv Business Hub

З серпня 2020 року і до тепер член регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР