Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Сизоненко Олена Володимирівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Відповідальна за міжнародну та грантову діяльність кафедри

В 2003 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит". З 01.09.2003 року по 1 квітня працювала на посаді викладача кафедри, з 1 квітня 2011 - на посаді доцента.

З 2003 по 2008 рік навчалася без відриву від виробництва в аспірантурі Чернігівського державного технологічного університету. У травні 2010 року успішно захистила дисертацію на тему дослідження: «Облік, аналіз та контроль операцій з нематеріальними активами». 

Автор 34 науково-методичних праць, з них 18 статей у фахових виданнях, 16 матеріалів і тез наукових конференцій, співавтор 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти та науки "Організація бухгалтерського обліку", є автором 15 методичних посібників (2 у співавторстві) з дисциплін "Інтелектуальна власність", "Облік в бюджетних установах", "Фінансовий аналіз". 

Наукові інтереси: бухгалтерський облік у державному секторі, проблеми охорони та захисту прав  інтелектуальної власності, зокрема в науково-освітньому просторі.

Участь в науково-дослідній роботі: "Розробка комплексу автоматичного управління освітленням" (2011 рік) - обґрунтування економічної ефективності проекту.

В рамках проекту  "Інноваційний університет та лідерство" (2014 рік) на базі ЧНТУ впроваджується міні-проект на тему "Розвиток здатності до працевлаштування випускників вищих учбових закладів"  (2015-2016 роки).

Практичний досвід роботи в розробці законодавчої бази: член робочої групи Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України за темами "Наукове обґрунтування методологічного забезпечення обліку необоротних активів у державному секторі відповідно до національних стандартів" та "Наукове обґрунтування методологічного та організаційного забезпечення підготовки законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України» в частині визначення об'єкту оподаткування з податку на прибуток з урахуванням податкових різниць"(лютий травень 2013р.). У лютому 2015 приймала участь в обговоренні та надала пропозиції до проекту наказу "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" в частині охорони та захисту авторських прав дисертантів.

Виступала офіційним опонентом: на дисертаційну роботу Любенок Н.О. на тему “Облік і контроль об'єктів права інтелектуальної власності” у березні 2013 та на дисертаційну роботу Шелест В.С. на тему “Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами” у грудні 2014 року. 

У вересні 2014 році за ініціативи Сизоненко О.В. було започатковано унікальний проект: на базі ЧНТУ у співпраці з Чернігівським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді було відкрито гурток "Інтелектуальна діяльність – моя майбутня професія" для учныв 8-9 класів.

Протягом 2010-2013 рр. Сизоненко О.В. очолювала організаційний комітет Освітянського балу "Gaudeamus igitur!".  В 2012 р. за  ініціативи та організації Сизоненко О.В. університетом було проведено Міжнародний фестиваль  «Uni-fest».