Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Волот Олена Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ "Чернігівська політехніка"

Обов'язки: Відповідальна за наповнення системи дистанційного навчання Moodle та ведення журналу взаємовідвідувань викладачами кафедри


Автор більше 190 наукових і методичних праць. Співавтор посібників та 7 колективних монографій.

Здобула дві вищих освіти: технічну та економічну. Має практичний досвіт виробничої та педагогічної діяльності. З 1980 року працює в університеті, з 2004 року – на викладацький роботі. Викладає дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і технології в оподаткуванні», «Економічна діагностика», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Електронна комерція», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Економетрія» та інші

В грудні 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Інформаційне забезпечення та його вплив на ефективність управління підприємствами харчової промисловості регіону».

Учасниця науково-дослідних робіт Чернігівського національного технологічного університету за темами «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку»,  «Удосконалення методології та організації обліку, аудиту і контролю», «Модернізаційні засади сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації владних повноважень», «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства» та інші.

Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень: програма «Інноваційні технології навчання у вищій школі» (2016р, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1СПК 000588),  «Прикладні рішення «1-С: Підприємство 8» (2016р, м. Київ, Свідоцтво № UZPR1602260), «Швидкий старт у MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу» (2018р, Сертифікат спеціаліста 030041), «Огляд курсів ЦСН з прикладного рішення BAS ERP» (2019р).

Щорічно залучає студентів до науково–дослідницької роботи та участі в науково–практичних конференціях. Є керівником ряду студентських робіт та доповідей на науково–практичних конференціях.

Наукові інтереси: інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку та аудиті, управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті, інформаційне забезпечення управління підприємствами, економіко-математичне моделювання, моделі і методи прийняття рішень в аналізі, аудиті і оподаткуванні.