Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету