Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Проходження онлайн-курсу «Аудитор і професійний бухгалтер» від Nexia.DK

Проходження  онлайн-курсу «Аудитор і професійний бухгалтер» від Nexia.DK

​Вивчаючи дисципліни у рамках освітньої програми, магістранти спеціальності "Облік і оподаткування" відвідують не лише лекційні та практичні заняття, а й долучаються до проходження онлайн-курсів з метою поглиблення отриманих знань та навичок.

Mагістрантка Норець Дарина (група МОА-211) прослухала онлайн-курс «Аудитор і професійний бухгалтер» від Nexia DK. Auditors and Consultants (група компаній, що є частиною провідної глобальної мережі незалежних аудиторських та консалтингових компаній - Nexia International) та взяла участь в онлайн-зустрічах з професійними аудиторами.

Під час проходження курсу здобувачка вищої освіти Норець Д. ознайомилася з особливостями управлінського обліку, міжнародного фінансового обліку, аудиту, разом з сертифікованими професійними аудиторами розібрала цікаві кейси з практики, поглибила навички використання Excel в роботі аудитора. Результати неформальної освіти були враховані при оцінюванні знань у рамках дисципліни "Організація та методика аудиту", який викладається к.е.н., доцентом Гнедіною К.В. 

Щиро дякуємо групі компаній Nexia DK, лекторам-практикам за надання можливості здобувачам вищої освіти вдосконалити знання та навички з  фаху.